Icona fletxa menú Qui és i què ofereix el Laboratori Agroalimentari?

- És un òrgan adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural que duu a terme el control analític oficial
  dels productes agroalimentaris en l’àmbit de Catalunya, a través de les anàlisis de mostres informatives o bé inicials, contradictòries i diriments
  que intervenen en procediments d’inspecció, de litigi i campanyes de control en matèria d’intervenció i de comerç exterior.
- Treballa en un entorn de qualitat d’acord amb la norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17025 i està acreditat, des de l’any 1999, per l’Entitat
  Nacional de Acreditació
(ENAC) per a la realització d’anàlisis físico-químiques en productes agroalimentaris i sensorial
  en oli en l’abast definit en l’expedient d’acreditació 157/LE309 (vegeu Garantia de Qualitat).
Icona fletxa menú Com fer consultes?

- Primer heu de seleccionar si voleu veure els serveis analítics per Productes o per Determinacions, mitjançant el desplegable "Filtrar".
- Posteriorment podreu seleccionar la determinació o producte que voleu consultar mitjançant el desplegable "Seleccionar".
- Si voleu consultar totes les determinacions o productes marqueu la casella "Mostrar totes". Tingui en compte que mostrar totes les determinacions
  o productes pot tenir una petita demora.

Icona fletxa menú Què cal tenir en compte?

- El Laboratori us pot oferir, prèvia consulta, la realització d’analítiques no especificades en el catàleg i/o que es poden emetre com acreditades.
- En el camp corresponent al rang podeu trobar informació sobre el rang de treball de la determinació o bé el límit de detecció o decisió segons apliqui.
- Les determinacions d’additius i les de productes medicamentosos les podem realitzar tant en el seu estat pur com a nivell de residu.
- Les aigües les trobareu tant a la família d’aliments per consum humà (aigües de begudes envasades) com a la família de mitjans de la producció
  (aigües d’ús agrícola i aigües per consum animal).
- El laboratori, prèvia consulta i sol.licitud, pot emetre informes tècnics d’adequació a les normes de qualitat o reglaments corresponents.
- El Panell de Tast oficial d’olis verges d’oliva de Catalunya, integrat funcionalment al Laboratori, ofereix el servei d’anàlisi sensorial dels olis d’oliva
  verges a la població de Reus (Baix Camp).

Generalitat de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
  Icona fletxa menú Catàleg de Serveis Analítics del Laboratori Agroalimentari
 
 
Filtrar: