Adjudicació de terres per a l’aprofitament farratger en comú
Comunals
Adjudicació de terres per a l’aprofitament farratger en comú
comunals.daam@gencat.cat
Codi d'Usuari
Clau d'accés
Entrar
Subscriure's als avisos de comunals 
Avisos:
L’usuari/ària de Comunals, en entrar a l’aplicació, accepta els següents termes:
  • Declara ser propietari/ària de terrenys d’aprofitament farratger en comú i/o estar formalment autoritzat/da per una altra persona propietària a gestionar-ne els seus, amb finalitat declarativa per a la campanya en curs de la DUN.
  • Declara estar en disposició d’acreditar, davant qualsevol requeriment del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural , segons el cas:
    • Prova documental actualitzada de la propietat de les parcel·les gestionades a Comunals.
    • Autorització vigent, per part del propietari dels terrenys, per dur la gestió de les adjudicacions de les seves parcel·les.
  • Es compromet a garantir la veracitat de les dades introduïdes a l’aplicació i la seva adequada actualització.
  • Es compromet a fer un ús adequat i responsable de l’aplicació, d’acord amb els objectius d’aquesta i les instruccions emeses pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
v3.3.4.3