DUN TRF transferència de fitxers al DAAM

Accés a l’aplicació TRF de transferència de fitxers al DAAM


La TRF és una aplicació informàtica que permet validar les trameses de declaracions efectuades per Entitats i Particulars.

Identificació