Explotacions Agràries

Accés a les aplicacionsD'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer titularitat del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC). La finalitat del fitxer és gestionar i tramitar la declaració presentada. El DACC és responsable del tractament i la tramitació de les dades. Les dades personals seran cedides, si escau, a les entitats determinades en el fitxer, inscrit a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La informació sol·licitada a l'interessat és obligatòria per dur a terme la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al DACC: Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona.